ข้อมูลเรือเอกหญิง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 974 เรือเอกหญิง 16/10/2562