ข้อมูลพระครูวิจารณ์สังฆกิจ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 876 พระครูวิจารณ์สังฆกิจ 16/10/2562