ข้อมูลพระสาสนโสภณ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 850 พระสาสนโสภณ 16/10/2562