ข้อมูลพระปริยัติ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 828 พระปริยัติ 16/10/2562