ข้อมูลพระปิฎก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 827 พระปิฎก 16/10/2562