ข้อมูลพระปลัดซ้าย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 811 พระปลัดซ้าย 16/10/2562