ข้อมูลพระปลัดขวา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 810 พระปลัดขวา 16/10/2562