ข้อมูลว่าที่พันตำรวจตรี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 666 ว่าที่พันตำรวจตรี 16/10/2562