ข้อมูลพันตำรวจตรี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 665 พันตำรวจตรี 16/10/2562