ข้อมูลว่าที่พลตำรวจตรี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 656 ว่าที่พลตำรวจตรี 16/10/2562