ข้อมูลพันจ่าอากาศเอก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 520 พันจ่าอากาศเอก 16/10/2562