ข้อมูลว่าที่เรืออากาศโท


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 517 ว่าที่เรืออากาศโท 16/10/2562