ข้อมูลนาวาอากาศตรี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 512 นาวาอากาศตรี 16/10/2562