ข้อมูลว่าที่นาวาอากาศเอก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 509 ว่าที่นาวาอากาศเอก 16/10/2562