ข้อมูลว่าที่พลอากาศตรี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 505 ว่าที่พลอากาศตรี 16/10/2562