ข้อมูลพลอากาศตรี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 504 พลอากาศตรี 16/10/2562