ข้อมูลว่าที่พลอากาศโท


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 503 ว่าที่พลอากาศโท 16/10/2562