ข้อมูลว่าที่เรือตรี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 370 ว่าที่เรือตรี 16/10/2562