ข้อมูลว่าที่นาวาโท


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 362 ว่าที่นาวาโท 16/10/2562