ข้อมูลว่าที่นาวาเอก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 360 ว่าที่นาวาเอก 16/10/2562