ข้อมูลว่าที่นาวาเอกพิเศษ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 358 ว่าที่นาวาเอกพิเศษ 16/10/2562