ข้อมูลว่าที่ร้อยโท


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 217 ว่าที่ร้อยโท 16/10/2562