ข้อมูลเสด็จเจ้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 157 เสด็จเจ้า 16/10/2562