ข้อมูลเจ้าคุณ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 127 เจ้าคุณ 16/10/2562