ข้อมูลนิวแคลิโดเนีย, นูแวลกาเลโดนี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 NC นิวแคลิโดเนีย, นูแวลกาเลโดนี 29/09/2562