ข้อมูลอาเซอร์ไบจาน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 AZ อาเซอร์ไบจาน 29/09/2562