ข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1822 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 29/09/2562