ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1814 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 29/09/2562