ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1796 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 29/09/2562