ข้อมูลมาตรการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1771 มาตรการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 29/09/2562