ข้อมูลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1754 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 29/09/2562