ข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1739 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 29/09/2562