ข้อมูลสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1727 สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป 29/09/2562