ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อได้รับข้อมูล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1486 กลุ่มเป้าหมายเพื่อได้รับข้อมูล 29/09/2562