ข้อมูลคณะผู้แทนการค้าไทยเยือนต่างประเทศ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1241 คณะผู้แทนการค้าไทยเยือนต่างประเทศ 29/09/2562