ข้อมูลร่างกฏหมายที่รับฟังความคิดเห็น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1187 ร่างกฏหมายที่รับฟังความคิดเห็น 29/09/2562