ข้อมูลเรื่องเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์/สถานการณ์ในต่างประเทศ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1134 เรื่องเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์/สถานการณ์ในต่างประเทศ 29/09/2562