ข้อมูลรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ/ข้อมูลสถิติการค้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1055 รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ/ข้อมูลสถิติการค้า 29/09/2562