ข้อมูลผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1041 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 29/09/2562