ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1010 แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ 29/09/2562