ข้อมูลFact Sheet/สถานการณ์เศรษฐกิจ/ภาวะตลาดสินค้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 936 Fact Sheet/สถานการณ์เศรษฐกิจ/ภาวะตลาดสินค้า 29/09/2562