ข้อมูลข้อมูลพื้นฐานสินค้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 807 ข้อมูลพื้นฐานสินค้า 29/09/2562