ข้อมูลข่าวเด่นต่างประเทศ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 559 ข่าวเด่นต่างประเทศ 29/09/2562