ข้อมูลไต้หวัน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 558 ไต้หวัน 29/09/2562