ข้อมูลเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 471 เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก 29/09/2562