ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 464 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 29/09/2562