ข้อมูลผักผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 451 ผักผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป 29/09/2562