ข้อมูลกลุ่มธุรกิจสนับสนุนสินค้าและบริการ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 444 กลุ่มธุรกิจสนับสนุนสินค้าและบริการ 29/09/2562