ข้อมูลยุโรป/CIS


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 423 ยุโรป/CIS 29/09/2562