ข้อมูลอเมริกา/ละตินอเมริกา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 422 อเมริกา/ละตินอเมริกา 29/09/2562